Rozporządzenie tachografy cyfrowe

O rozporządzeniu
Tachograf dniem 1 maja 2006 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzające System Tachografów Cyfrowych. Nakłada ono obowiązek instalowania w pojazdach wykonujących transport drogowy tachografów cyfrowych, które mają zastąpić stosowane dotychczas tachografy analogowe. Instalacja tych urządzeń dotyczy w pierwszej kolejności nowo rejestrowanych pojazdów. W przypadku starych pojazdów obowiązek taki powstanie wówczas, gdy tachograf analogowy ulegnie uszkodzeniu.

Na terenie Unii Europejskiej tachografy zostały uznane za obowiązkowe wyposażenie na podstawie rozporządzenia 3821/85 z 20 grudnia 1985 r., które weszło w życie 29 września 1986 r.. Konwencja AETR regulująca używanie tachografów weszła w życie 31 lipca 1985 r.

Celem ustawodawcy jest, aby tachograf spełniał trzy funkcje:

  • Pomiarową

Mierzy chwilową prędkość pojazdu, długość przebytej drogi, czas pracy.

  • Rejestrującą

Rejestruje wyżej wymienione parametry. Dodatkowo tachograf jest niezbędny do określenia aktywności kierowcy ( czasu prowadzenia pojazdu, czasu innej pracy, dyspozycyjności, przerw i odpoczynków).

  • Monitorującą

Kontroluje pracowników, aby nie przekraczali zaleconego czasu pracy.

Zobacz całą ustawę