Tachografy cyfrowe

 

Budowa Tachografu
Wszystkie pojazdy od 2006 r. muszą być wyposażone w tachograf cyfrowy. Nośnikiem są cyfrowe karty do głowic cyfrowych, które zawierają mikroprocesor z pamięcią flash. Cyfrowe dane na osobistej karcie kierowcy przechowywane są w pliku .ddd, który można zaimportować do oprogramowania analitycznego tachografu.

Obowiązek
Ze względów bezpieczeństwa publicznego, istnieją ograniczenia dotyczące godzin pracy kierowców. Dlatego też zarówno duże, jak i małe firmy przewozowe oraz transportowe zobowiązane są prawnie do dokładnego monitorowania działań swoich pracowników, zachowując dokumentacje oraz udostępniając je na żądanie uprawnionych organów w wypadku kontroli lub w innych szczególnych przypadkach.

Dla kogo?
Obowiązek instalacji tachografu dotyczy wszystkich autobusów i pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych do przewozów drogowych więcej niż 9 pasażerów. Dotyczy to zarówno transportu drogowego, jak i przewozów na potrzeby własne. Obowiązkiem objęte są również zespoły pojazdów np. małe pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony z dołączoną przyczepą.

Dodatkowo
Oprócz egzekwowania przepisów, tachografy są stosowane do ścigania i karania prędkości. Ponadto świadczą materiał dowodowy w przypadku kolizji, pomagają ustalić przyczynę wypadku i potwierdzić relację naocznych świadków. Przeanalizowane dane z tachografu dostarczają cennych danych dla firm np. na temat wydajności pracy kierowców oraz użytkowania pojazdu, wzorców zmian kierowców, pracy zgodnej z polityką wewnętrzną firmy.


TACHOGRAF ONLINE to nowość, która pozwala na pobranie plików .ddd oraz sprawdzenie danych w trybie natychmiastowym, poprzez łączność internetową. Przyspiesza to i ułatwia proces sczytywania danych z kart w przypadku długoterminowych wyjazdów i braku możliwości osobistego odebrania karty od kierowcy.

tachograf online gps partners